รายการ วาดวิทย์ (วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)

รายการ วาดวิทย์ (วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย)ห้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่าง ๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น ครูวา ป๋าโม และ อ.อูม พร้อมกับมีการวาดภาพประกอบเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีครูพี่แมค (ณัฐพล แซ่โง้ว) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ตอนที่ 1 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
ตอนที่ 2 การลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์
ตอนที่ 3 พันธุศาสตร์
ตอนที่ 4 กระบวนการภายในพันธุ์พืช
ตอนที่ 5 ห่วงโซ่อาหาร พฤติกรรมสัตว์
ตอนที่ 6 แรงดล
ตอนที่ 7 มอเตอร์ไฟฟ้า
ตอนที่ 8 โมเมนต์
ตอนที่ 9 ความเค้น
ตอนที่ 10 หลักในการบิน
ตอนที่ 11 ออกไปโคจรนอกโลก
ตอนที่ 12 อะตอม
ตอนที่ 13 การจำแนกสาร
ตอนที่ 14 กฏของแก๊ส
ตอนที่ 15 ปิโตรเลียม
ตอนที่ 16 ความเข้มข้นของสาร
ตอนที่ 17 ไฟฟ้าเคมี
ETV ติวเข้มออนไลน์

วาดวิทย์ ตอนที่ 1 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ - YouTube

4531

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 135 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2023 by GPIUTMD