อาคารสถานที่

                   

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

มีอาคารสำนักงาน 2 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1  ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 2 ไร่ 1 งาน ลักษณะเป็นอาคาร 5 ชั้น ก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2522 แล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2524

 

แห่งที่ 2  ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ดำเนิน โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา บริเวณคลอง 6 ถนนสายรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินของราชพัสดุเนื้อที่จำนวน 13 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอย จำนวน 7,700 ตารางเมตร

ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนผลิตรายการ 1.1 ห้องผลิตรายการ (Studio) จำนวน 3 ห้อง ขนาด 110 x 2 , 150 x 2 และ 350 x 2 1.2 ห้องตัดต่อรายการ (Edit) จำนวน 6 ห้อง

2. ส่วนสนับสนุน

3. ส่วนสำนักงาน 

                                              42

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาการศึกษา (พญาไท) 

                    

                    

 

 

ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา (รังสิต) 

                    

                    

 

                                                           

                                     45

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 71 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD