ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา | WELCOME TO WWW.CET.GO.TH

Live stream ETV

Live Radio - FM 92 MHz

web1 web3 web5
2 1 3

a5   a2   a4 

reetv-alive-arep-a

hmbanner
p1 p2 p3  5-mml
k01  4-ss  3-teacher-e  7-tell-jobs
 por  6-fiber  1study59  2-59friends
 a2  hqdefault  a5  a7
 a9  a10  k08  update

bttt

k03 hqdefault 03 digital
ht lokeonline world1 mar
        btton

hbsc

a03 a04 a05 a06
a07 a08 sci60 tiw60
math60 Chemistry tkm tke
tks Biology gat vid
math eng2 pasa  update

mo-b


el

soc-a ma-at sig-a eng-a tha-a job-a

 

hasa 

a09 vi a11
he a13 a15 a14
lao60
a12
a16 janaroy k05 update

d-1morea-b

hwork

01 05 10
06 07 kolam ht
camera video 09 des60
pumepanya เก๋ไก๋สไตล์เรา kno60 saraban
are kasad kanom hattha
pha sara sinl3 krup

                 more  

hlang

k02 cpop ecc ea
icd esen enmu ger
enpl kor60 ภาษาเพื่ออาชีพ a15

        mol-b

cook oldma oldma3 rung
helt60 hd dtk mu
             bttht

hupt

mee bee DEK 04
rb k04 istyle อูคูเลเล่พาเพลิน
Sci-Kids digital fancy bucv
ร้อยบุปผา leelas tum god
sad music mindmap pan E
lao art yuk yuk2
yak k09 DUNG wanyod
sanook k07 k06 lao

mmore

 

sound

12118087551ASEAN Flag1

 

hspa

หนังสือเสียง

หนังสือเบรลล์

สิ่งพิมพ์

รายการวีดิทัศน์

รายการโทรทัศน์

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

browser

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD