บริการสื่อ

image4 

 

รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  ย้อนหลัง (RERUN) ผ่าน 3 Channels ใน Youtube ดังนี้

ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา    

Channel นี้ นำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย มากกว่า 1,000 รายการ มี 12 playlists ให้ทุกท่านได้เลือกรับชมอย่างจุใจ อาทิ สื่อการท่องเที่ยว กีฬา ไลฟ์สไตล์ จิปาถะ สื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมครูมืออาชีพ ฯลฯ 

สามารถรับชมได้ 3 วิธี 

1. ผ่าน YouTube ค้นหาคำว่า “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา” 

2. ผ่านเว็บไซต์ gg.gg/ytetv1 

3. ผ่านสมาร์ทโฟน โดย Scan QR Code 

   

กศน. สื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้     

Channel นี้จะนำทุกท่านไปเรียนรู้และฝึกอาชีพต่างๆแบบฟรีๆ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อยากเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ มีอาชีพให้เลือกเรียนตามความสนใจ ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ มีทั้งหมวดงานช่าง งานครัว งานประดิษฐ์ งานเกษตรกรรม อาชีพอิสระ เป็นต้น ซึ่งถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ 

สามารถรับชมได้ 3 วิธี 

1. ผ่าน YouTube ค้นหาคำว่า “กศน. สื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้” 

2. ผ่านเว็บไซต์ gg.gg/ytetv2 

3. ผ่านสมาร์ทโฟน โดย Scan QR Code 

 
   

ETV ติวเข้มออนไลน์    

Channel นี้เอาใจสายเด็กเรียน เป็นการติวให้ความรู้มากมายหลายวิชา หลายระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และสำหรับ ม.ปลาย ยังมีการติวเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย   อีกด้วย ให้ความรู้โดยติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ 

สามารถรับชมได้ 3 วิธี 

1. ผ่าน YouTube ค้นหาคำว่า “ETV ติวเข้มออนไลน์” 

3. ผ่านเว็บไซต์ gg.gg/ytetv3 

3. ผ่านสมาร์ทโฟน โดย Scan QR Code

 

channels4 profile FM 92 วิทยุศึกษาออนไลน์  

รับฟังรายการวิทยุเพื่อการศึกษาทั้งรายการในหลักสูตรและรายการตามอัธยาศัย ย้อนหลังได้ที่ยูทูป ช่อง FM 92 วิทยุศึกษาออนไลน์  www.youtube.com/channel/UCjnUS6DLh3u0QbarqbYMm7A

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รายการวิทยุเพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ และสื่ออนไลน์เพื่อรับชม-รับฟัง รายการย้อนหลัง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง

สื่อที่ให้บริการ มีทั้งสื่อเสริม การเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน แต่ละหมวดวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสื่อทบทวนความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ ONET และANET นอกจากนี้ยังมีสื่อการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เช่น เกี่ยวกับงานอาชีพ สอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สุขภาพ ดนตรี ร้องเพลง เกษตรปลอดสารพิษ และ อื่นๆ

 หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ คือ

ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น 

รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ. 

 พบกับ 4 WEBSITE  มีทุกเรื่อง ทุกข้อมูลที่อยากรู้

WEBSITE ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  www.cet.go.th
อัพเดท ข่าวสาร คอนเทนต์ต่างๆ ที่น่าสนใจ และรวบรวมสื่อต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย ที่สำคัญบริการฟรีด้วย

WEBSITE  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) www.etvthai.tv

รับชมรายการออกอากาศสด รับชมรายการย้อนหลัง แนะนำรายการเด่น นำเสนอข่าวสารการศึกษาและบทความดีๆ

WEBSITE  สถานีวิทยุศึกษา www.moeradiothai.net

เผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live Radio และ Radio OnDemand
เผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone

WEBSITE  ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ www.braille-cet.in.th

ให้บริการสื่อสำหรับคนพิการ อาทิ หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น รายการโทรทัศน์สำหรับบุคคล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฯลฯ

 WEBSITE ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  www.cet.go.th

อัพเดท ข่าวสาร คอนเทนต์ต่างๆ ที่น่าสนใจ และรวบรวมสื่อต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายที่สำคัญบริการฟรีด้วย

 

รับชมผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

 LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA)

*ใกล้ชิดกว่าเดิม

*ส่งตรงทุกข่าวสาร

*เผยแพร่คลิปสั้น

*แนะนำรายการโทรทัศน์ที่มาใหม่

*เกาะติดเข้มทุกรายการ

*ค้นหาเนื้อหาที่ต้องการเรียนออนไลน์แบบอัตโนมัติ โดยพิมพ์ชื่อวิชา เว้นวรรค ตามด้วยระดับชั้น ที่จะเรียนออนไลน์ เช่น คณิตศาสตร์ ม.5 เพียงเท่านี้ พี่ติวเข้ม ก็จะหานื้อหา มาให้ได้เรียนออนไลน์ผ่าน LINE OA

แนะนำรายการโทรทัศน์ที่มาใหม่และน่าสนใจ

เผยแพร่คลิปสั้นโดนใจแบบ wow wow wow

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบไม่ตกเทรนด์

ไม่พลาดข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว

    

ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา  @etv.digital

ETV ติวเข้มออนไลน์ @etv.tutor

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  @cet.go.th

 image5

image6

45

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 77 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD