รายการ Electricity & Life การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

รายการ Electricity & Life  การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  วิชาบังคับเลือกตามหลักสูตร กศน. ตั้งแต่ระดับ ประถมศีกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 13 ตอน 
ตอนที่ 1 การกำเนิดของไฟฟ้า
ตอนที่ 2 สถานการณ์ไฟฟ้า
ตอนที่ 3 ความต้องการไฟฟ้า 1 วัน
ตอนที่ 4 ไฟฟ้าในอาเซียน
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ตอนที่ 6 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ตอนที่ 7 พลังงานทดแทน
ตอนที่ 8 พลังงานชีวมวล
ตอนที่ 9 โรงไฟฟ้ากับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 10 อุปกรณ์ไฟฟ้า 1
ตอนที่ 11 อุปกรณ์ไฟฟ้า 2
ตอนที่ 12 วงจรไฟฟ้า
ตอนที่ 13 การใช้และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Electricity & Life ตอนที่ 1 การกำเนิดของไฟฟ้า - YouTube

241

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 117 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2023 by GPIUTMD